Poisonfrogs by Sandro Ombry Santos

Waar u heel veel informatie kunt vinden is bij Dendrobatidae Nederland. Zeker als u beginner bent is het een must. Dendrobatiae is een vereniging die zowel Nationaal als Internationaal  een zeer groot aanzien geniet. Meldt u aan als lid. Met uw lidmaatschap staan we nog sterker en kunnen ons nog beter inzetten voor het behoud de natuur een het voort bestaan van de pijlgifkikker in het bijzonder.

Wij heten u alvast welkom.