Poisonfrogs by Sandro Ombry Santos

Het gaat er om om alles goed voor elkaar te hebben. Goede en gezonde voedseldieren is dan ook zeer belangrijk. Onder de verschillende rubrieken vindt u informatie over de verschillende voedseldieren en zoals ik die kweek. Ik ben er mij van bewust dat er vele andere recepten zijn om voedseldieren te kweken.

Wat ook nog een optie is om met een fijn mazig netje in grasland door het gras te gaan en zo allerlei vliegjes, torretjes, kevertjes etc. te vangen. Uiteraard doet u dit in een weiland waarvan u overtuigd bent dat er niet met chemicaliën is gespoten.