Poisonfrogs by Sandro Ombry Santos

Pissebedden:

Hier van is de kweek hetzelfde als bij de springstaartenkweek.

Trichorhina tomentosa, een kleine witte tropische pissebed